Uverejnené

vytvor si Kompánka

<iframe id=’toot-btckts-ifr16e12dc8659′ width=’100%‘ scrolling=’no‘ frameborder=’0′ allowtransparency=’true‘ src=’https://tootoot.fm/buy-embedded/?event-id=5db70030be7c5e05c0759abc&amp;ifr-id=toot-btckts-ifr16e12dc8659&amp;lang=en&amp;theme=light‘></iframe> <script>!function(e,t,o,r,n){var a,i=t.getElementsByTagName(o)[0],s=“TootootIframesAsyncLoad“;if(e[s]||(e[s]=[]),t.getElementById(r)){var c=e.TootootIframes;c?c.register(n):e[s].push(n)}else e[s].push(n),(a=t.createElement(o)).id=r,a.src=“https://tootoot.fm/buy-embedded/host.v2.js“,i.parentNode.insertBefore(a,i)}(window,document,“script“,“tootoot-iframe-channel“,“toot-btckts-ifr16e12dc8659″);</script>

Pokračovať v čítaní: vytvor si Kompánka
Uverejnené

vytvorené na Slovensku Orava 2019

29.8.2019 – 1.9.2019 Oravská galéria Dolný Kubín

V tomto roku sa uskutočnil štvrtý ročník projektu, ktorého nosným inšpiračným miestom bol región Orava. Slovensko je bohaté na fascinujúce a nenapodobiteľné kultúrne, historické či prírodné zákutia. Miesta, ktoré treba aspoň raz uzrieť na vlastné oči, tie, ktorých sa musíte dotknúť, aby ste zažili a na sebe pocítili ich ohromnú, pulzujúcu energiu, ktorá sa v nich skrýva. 

a je tu ďalšia skvelá dielňa spojená s novým ročníkom vytvorené na Slovensku Orava 2019. 

Vytvori si svoj suvenír…vytvor si Kompánka…

DIELŇA: Vytvori si svoj suvenír…vytvor si Kompánka…
Dve profesionálne výtvarníčky, sochárka Nina A. Šošková a dizajnérka Jana Potiron sa stretli a spojili svoje kreatívne myslenie a vytvorili jedninčnú dielňu pod ich autorským vedením s odkazom na umelca a sochára, tvorcu slovenského maliarskeho raja, Vladimíra Kompánka.

Kto bol Vladimír Kompánek?

Pokračovať v čítaní: vytvorené na Slovensku Orava 2019
Uverejnené

vytvorené na Slovensku Modrotlač u Bazovského 2018

Tretí ročník projektu sa odohrával v Trenčíne v spolupráci s galériou M.A. Bazovského v Trenčíne. Autorka projektu vytvorené na Slovensku Nina A. Šošková oslovila do spolupráce dizajnéra a modrotlačiara, Petra Trnku. Nina vytvorila a jemne ozvláštnila svojím vlastným rukopisom kolekciu návrhov pre drevené modrotlačiarské formy, inšpirované Bazovským. Peter Trnka tieto motívy následne premenil do originálnych razníc z hruškového dreva. Raznice tak tvorili neoddeliteľnú súčasť ročníka pre dielne Modrotlač u Bazovského, ale aj pre originál suveníry kolekcie U Bazovkého od vytvorené na Slovensku. Neoddeliteľnou súčasťou dielne sú predstavenie tvorby M.A. Bazovského a história modrotlače, procesu namáčania atď.

Súčasťou tretieho ročníka bola výstava umeleckých diel a návrhov od prizvaných rezidentov a umelcov. Rezidenti ročníka: Nina Augustínová a Peter Trnka, Marek Cina, Kundy Crew, Eva Činčalová, Marie Duclos, Jana Potiron Nováková a Eva Tkáčiková

Vernisáž výstavy prebehla 13. Novembra 2018 pod názvom vytvorené na Slovensku: Modrotlač u Bazovského. Kurátorkami výstavy boli teoretička umenia Nina Vidovencová a autorka projektu vns, Nina Augustínová

Kto bol M. A. Bazovský?

Miloš Alexander Bazovský (nar. 11. 1. 1899 v Turanoch) patrí k najvýraznejším a najvyhranenejším osobnostiam slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Jeho tvorba je už od roku 1978 prezentovaná v stálej expozícii Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. My sme túto galériu navštívili a dielňu Modrotlač u Bazovského pripravili priamo v nej. Máloktorý slovenský umelec je tak autenticky, programovo spojený s  témou Slovenska ako Bazovský. Osobitou výpovednou hodnotou sa vyznačujú jeho figurálne diela, ktoré sme interpretovali a použili ako motívy pre modrotlačiarské raznice.

Zaujímavosťou k autorovi sme sa dočítali, že Obraz Sekera za 90-tisíc eur, Pobožnosť v horách za 76-tisíc eur či Košiar za 38-tisíc eur. V takých cenách sa vydražili Bazovského diela. Ich autor pritom nemal v 50. rokoch ani na farby a plátno.
Viac na https://zapadoslovenska.sk/?p=6357

Uverejnené

vytvorené na Slovensku u Fullu, Ružomberok 2016

Druhý ročník projektu vytvorené na Slovensku sa odohrával 26. – 28. august 2016 v Ružomberku. Inšpiráciou bol výtvarník Ľudovít Fulla, jeho umelecká tvorba, jeho východiská a odkazy. Ku projektu vyšiel nádherný katalóg obsahujúci všetky informácie z ročníka, info o rezidentoch a ich tvorbe, návrhoch a dielach k ročníku a téme Ľudovít Fullu.

Súčasťou druhého ročníka bola výstava umeleckých diel a návrhov od prizvaných rezidentov a umelcov Ondrej Jób, Simona Janišová, Paulína Rypákova Varregn, Branislav Matis, Peter Machajdík, Eva Činčalová, Nina Šošková, Lenka Sršňová, Monika Pekná, Jana Vaterková.

Vernisáž výstavy prebehla 29. septembra 2016 pod názvom vytvorené na Slovensku: Fulla – inšpirácie a interpretácie. Kurátorkami výstavy boli Zuzana Gažíková, riaditeľka Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku, Nina A. Šošková a Lenka Sršňová

Uverejnené

vytvor si čačky mačky z čičmanskej truhličky

Príď a vytvor si podľa návrhu autorky svoj originálny suvenír inšpirovaný ľudovou tvorbou a tradíciami z regiónu Čičmany! Jedinečná dielňa – Čačky mačky z čičmanskej truhličky od Vytvorené na Slovensku prebieha priamo pod vedením autorky projektu a sochárky Niny A. Šoškovej. Domov si odnesiete krásny suvenír inšpirovaný regiónom Čičmany. V dielni sú vítané aj všetky vekové kategórie!

Cieľom projektu vytvorené na Slovensku je prepojiť umenie, dizajn, ľudovú tradíciu a priblížiť ich čo najviac verejnosti.