Uverejnené

Tero Abaffy

• T E R O A B A F F Y • 

Predstavujeme vám rezidentku “vytvorené na Slovensku – suvenir Spiš 2020” ktorá bude vytvárať moderný umelecký suvenír, inšpirovaný Spišským regiónom.

Vo svojej voľnej tvorbe zobrazuje náboženské témy so sexuálnym podtextom, no nie vulgárne. Volá sa Tereza no tvorí pod umeleckým menom Tero Abaffy. 

Rada ilustruje, kreslí, maľuje, venuje sa voľnej grafike či textilu. Prostredníctvom smajlíka ponúka divákovi úvahu o realite. Čerpá z fenoménu virtuálnej reality, teda tej, ktorú ukazujeme svetu prostredníctvom sociálnych sietí a do protipólu staviam realitu každodenného života. Toho pravého a skutočného.

Vytvára „Pičurdy“, ženy, ktoré sú inšpirované pózami súčasnosti. Ale ako každá žena, majú za svojim „večným úsmevom“ aj im vlastnú, naturálnu hlbokú podstatu, ktorú len treba objaviť. Tereza ironizuje vidinu ikony ženskosti dnešnej doby. Tento koncept zhmotňuje kresbou ale aj digitálnou maľbou, či objektom. Ironizuje vidinu ikony ženskosti dnešnej doby. Tento koncept zhmotňuje kresbou ale aj digitálnou maľbou, či objektom.

• „Tu máme pičurdu v jej pôvodnom zobrazení-zahalenú, s dieťaťom v ruke. Jej farba a klasický “smajlík” ju približujú k problémom súčastnosti a apelujú na otázku prirodzenosti. Prelínajú sa tak dva časy, každý zápasiaci s pravosťou a tlakom dokonalosti v protiklade s bytostnou, obyčajnou, ľudskou prirodzenosťou“ •

Tero Abaffy, rezidentka 5.ročníka vytvorené na Slovensku – suvenir Spiš 2020!

Foto diela: Tero Abaffy, sadrový objekt, 2018

Foto profilu: Tero Abaffy

Uverejnené

Samuel Čarnoký

• S A M U E L Č A R N O K Ý •

Predstavujeme vám druhého rezidenta “vytvorené na Slovensku – suvenir Spiš 2020” ktorý bude vytvárať moderný umelecký suvenír, inšpirovaný Spišským regiónom. 

Samuel Čarnoký je absolventom Ateliéru vizuálnej komunikácie Fakulty umení na Technickej univerzite v Košiciach, kde momentálne pôsobí ako odborný asistent. Ako freelance grafický dizajnér sa zameriava predovšetkým na dizajn písma a typografiu, knižný a editoriál dizajn. Pod značkou CarnokyType od roku 2010 tvorí a publikuje autorské písma. Je autorom a spoluautorom
publikácií o písme na Slovensku – Fonts SK (2018); NEONa (spoluautor Radoslav Sinčák, 2014). Za svoju tvorbu bol ocenený v Národnej cene za komunikačný dizajn v roku 2016 a
2018. Žije v Košiciach. 

nšpirácia je pre Samuela veľmi podstatná a možno ju nachádzať všade. Či už je to fľaša od leča, nápis na výklade obchodu spred 40-tich rokov, životná láska, alebo obdivuhodná práca iných ľudí. 
Vytvoril viacero autorských písiem, no na jedno je vraj obzvlášť hrdý. Volá sa Inka! “Považujem ho za moju zatiaľ najvyzretejšiu a najkomplexnejšiu písmarskú prácu, no hlavne preto, že som ho tvoril s láskou. Písmo Inka je venované mojej partnerke a inšpirácii Inke”. 

Na fotografii vidíte prácu A—Z: Sprievodca výstavou (dizajn digitálneho písma na Slovensku) na ktorom Samuel Čarnoký spolupracoval aj s jeho manželkou, Evou T. Čarnokou pre Galéria umelcov Spiša, 2018 (repro: archív autora)

Profilová foto: Vlado Eliáš

Uverejnené

Lucia Tallová

• L U C I A T A L L O V Á • 

Predstavujeme vám piatu rezidentku “vytvorené na Slovensku – suvenir Spiš 2020” ktorá bude vytvárať moderný umelecký suvenír, inšpirovaný Spišským regiónom.

Lucia Tallová študovala v rokoch 2005 – 2011 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre Maľby a iných médií vo 4. ateliéri prof. Ivana Csudaia. V roku 2010 získala niekoľko ocenení (Maľba 2010, Nadácia VÚB, finalistka Strabag Artaward International 2010, Award of recognition). 

Jej maliarský štýl je pozoruhodný, neprehliadnuteľný. Vyžaruje z neho pokoj a harmónia. Pracuje s motívom archívu a zbierky. Hlavnou témou je pamäť, uchovávanie a vytrácanie spomienok a ich premena či manipulácia v kontexte času. 

Profil photo: Linda Prebreza

Dielo/art work: Waiting like a stone, koláž, 40 x 30 cm, 2020

Uverejnené

Jakub Liška

• J A K U B L I Š K A • 

Predstavujeme vám štvrtého rezidenta “vytvorené na Slovensku – suvenir Spiš 2020” ktorý bude vytvárať moderný umelecký suvenír, inšpirovaný Spišským regiónom. 

Dnešnú podobu dostala modranska keramika vďaka Jakubovi, ktorý sa po štúdiách keramiky, architektúry a dizajnu v roku 2009 vrátil do otcovej dielne a priniesol nové postupy a nápady. Technológiu zmodernizoval a vrátil jej funkčnosť. Robí ju poctivo, ručne, presne ako Habáni pred stáročiami. 

Na keramike ho vždy najviac bavilo modelovanie. Tu pramení jeho záujem o sochárčinu, ktorá mu umožnila modelovať busty. Na architektúre a dizajne ho zasa bavil celkový proces navrhovania, teda premýšľania, ako čosi postaviť. Ako by to mohlo fungovať, koľko na to bude potrebných financií, akú technológiu možno využiť a ako by to mohlo byť funkčné, efektívne a pekné? Jakub Liška, magister odboru Design thinking, rezident 5. ročníka vytvorené na Slovensku – suvenir Spiš 2020

Uverejnené

Samuel Čarnoký

• S A M U E L Č A R N O K Ý •

Predstavujeme vám rezidenta “vytvorené na Slovensku – suvenir Spiš 2020” ktorý bude vytvárať moderný umelecký suvenír, inšpirovaný Spišským regiónom. 

Samuel Čarnoký je absolventom Ateliéru vizuálnej komunikácie Fakulty umení na Technickej univerzite v Košiciach, kde momentálne pôsobí ako odborný asistent. Ako freelance grafický dizajnér sa zameriava predovšetkým na dizajn písma a typografiu, knižný a editoriál dizajn. Pod značkou CarnokyType od roku 2010 tvorí a publikuje autorské písma. Je autorom a spoluautorom
publikácií o písme na Slovensku – Fonts SK (2018); NEONa (spoluautor Radoslav Sinčák, 2014). Za svoju tvorbu bol ocenený v Národnej cene za komunikačný dizajn v roku 2016 a
2018. Žije v Košiciach. 

Inšpirácia je pre Samuela veľmi podstatná a možno ju nachádzať všade. Či už je to fľaša od leča, nápis na výklade obchodu spred 40-tich rokov, životná láska, alebo obdivuhodná práca iných ľudí. 
Vytvoril viacero autorských písiem, no na jedno je vraj obzvlášť hrdý. Volá sa Inka! “Považujem ho za moju zatiaľ najvyzretejšiu a najkomplexnejšiu písmarskú prácu, no hlavne preto, že som ho tvoril s láskou. Písmo Inka je venované mojej partnerke a inšpirácii Inke”. 

Art work: Na fotografii vidíte prácu A—Z: Sprievodca výstavou (dizajn digitálneho písma na Slovensku) na ktorom Samuel Čarnoký spolupracoval aj s jeho manželkou, Evou T. Čarnokou pre Galéria umelcov Spiša, 2018 (repro: archív autora)

Profil photo: Vlado Eliáš

Uverejnené

Eva Čarnoká

• E V A T K Á Č I K O V Á •

Predstavujeme vám rezidentku “vytvorené na Slovensku – suvenir Spiš 2020” ktorá bude vytvárať moderný umelecký suvenír, inšpirovaný Spišským regiónom. 

Eva Tkáčiková (E.T.) dnes už ako Eva Čarnoká je grafička a milovníčka kozmu, všetkých planét, hviezd ale aj kuchyne a kvalitného humoru. Na našej rezidencii je už po tretí raz!! Absolvovala štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor voľná farebná grafika v ateliéri doc. Vojtecha Kolenčíka. Tvorí v oblasti grafiky a grafického experimentu, fotografe, objektu a inštalácie. Venuje sa voľnej výtvarnej tvorbe, a tiež pedagogickej činnosti. Miluje sci-fi, filozofiu Eckharta Tollerho a tiež sarkazmus. Jej tvorba je precízna ale aj hravá, odľahčená a hlavne plná pozitívnej energie. Zaujíma ju vesmír, arteterapia a rada realizuje rôzne animácie a workshopy. Zúčastnila sa mnohých výtvarných projektov, sympózií, samostatných a kolektívnych výstav na Slovensku a v zahraničí (Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Francúzsko, Litva). Žije v Košiciach.

Je tak trošku “Cosmic Girl”, ktorá niekoľko rokov prepája vesmír s kuchynským svetom. Paroduje “ženský vesmír” v ktorom vytvára kozmické lode, objekty a inštalácie z nepotrebných obalov, misiek, hrncov, či lyžíc, zeleniny či ovocia. Okrem pohybovania sa v inšpiratívnej kuchyni plnej záhadných telies pozorne skúma ako funguje vesmír, zaoberá sa stránkami NASA a s obdivom počúva online diskusie kozmonautov. 

Foto: objekt bez názvu, 2009

Uverejnené

vytvorené na Slovensku Orava 2019

29.8.2019 – 1.9.2019 Oravská galéria Dolný Kubín

V tomto roku sa uskutočnil štvrtý ročník projektu, ktorého nosným inšpiračným miestom bol región Orava. Slovensko je bohaté na fascinujúce a nenapodobiteľné kultúrne, historické či prírodné zákutia. Miesta, ktoré treba aspoň raz uzrieť na vlastné oči, tie, ktorých sa musíte dotknúť, aby ste zažili a na sebe pocítili ich ohromnú, pulzujúcu energiu, ktorá sa v nich skrýva. 

a je tu ďalšia skvelá dielňa spojená s novým ročníkom vytvorené na Slovensku Orava 2019. 

Vytvori si svoj suvenír…vytvor si Kompánka…

DIELŇA: Vytvori si svoj suvenír…vytvor si Kompánka…
Dve profesionálne výtvarníčky, sochárka Nina A. Šošková a dizajnérka Jana Potiron sa stretli a spojili svoje kreatívne myslenie a vytvorili jedninčnú dielňu pod ich autorským vedením s odkazom na umelca a sochára, tvorcu slovenského maliarskeho raja, Vladimíra Kompánka.

Kto bol Vladimír Kompánek?

Pokračovať v čítaní: vytvorené na Slovensku Orava 2019
Uverejnené

vytvorené na Slovensku Modrotlač u Bazovského 2018

Tretí ročník projektu sa odohrával v Trenčíne v spolupráci s galériou M.A. Bazovského v Trenčíne. Autorka projektu vytvorené na Slovensku Nina A. Šošková oslovila do spolupráce dizajnéra a modrotlačiara, Petra Trnku. Nina vytvorila a jemne ozvláštnila svojím vlastným rukopisom kolekciu návrhov pre drevené modrotlačiarské formy, inšpirované Bazovským. Peter Trnka tieto motívy následne premenil do originálnych razníc z hruškového dreva. Raznice tak tvorili neoddeliteľnú súčasť ročníka pre dielne Modrotlač u Bazovského, ale aj pre originál suveníry kolekcie U Bazovkého od vytvorené na Slovensku. Neoddeliteľnou súčasťou dielne sú predstavenie tvorby M.A. Bazovského a história modrotlače, procesu namáčania atď.

Súčasťou tretieho ročníka bola výstava umeleckých diel a návrhov od prizvaných rezidentov a umelcov. Rezidenti ročníka: Nina Augustínová a Peter Trnka, Marek Cina, Kundy Crew, Eva Činčalová, Marie Duclos, Jana Potiron Nováková a Eva Tkáčiková

Vernisáž výstavy prebehla 13. Novembra 2018 pod názvom vytvorené na Slovensku: Modrotlač u Bazovského. Kurátorkami výstavy boli teoretička umenia Nina Vidovencová a autorka projektu vns, Nina Augustínová

Kto bol M. A. Bazovský?

Miloš Alexander Bazovský (nar. 11. 1. 1899 v Turanoch) patrí k najvýraznejším a najvyhranenejším osobnostiam slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Jeho tvorba je už od roku 1978 prezentovaná v stálej expozícii Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. My sme túto galériu navštívili a dielňu Modrotlač u Bazovského pripravili priamo v nej. Máloktorý slovenský umelec je tak autenticky, programovo spojený s  témou Slovenska ako Bazovský. Osobitou výpovednou hodnotou sa vyznačujú jeho figurálne diela, ktoré sme interpretovali a použili ako motívy pre modrotlačiarské raznice.

Zaujímavosťou k autorovi sme sa dočítali, že Obraz Sekera za 90-tisíc eur, Pobožnosť v horách za 76-tisíc eur či Košiar za 38-tisíc eur. V takých cenách sa vydražili Bazovského diela. Ich autor pritom nemal v 50. rokoch ani na farby a plátno.
Viac na https://zapadoslovenska.sk/?p=6357