Uverejnené

Jakub Liška

• J A K U B L I Š K A • 

Predstavujeme vám štvrtého rezidenta “vytvorené na Slovensku – suvenir Spiš 2020” ktorý bude vytvárať moderný umelecký suvenír, inšpirovaný Spišským regiónom. 

Dnešnú podobu dostala modranska keramika vďaka Jakubovi, ktorý sa po štúdiách keramiky, architektúry a dizajnu v roku 2009 vrátil do otcovej dielne a priniesol nové postupy a nápady. Technológiu zmodernizoval a vrátil jej funkčnosť. Robí ju poctivo, ručne, presne ako Habáni pred stáročiami. 

Na keramike ho vždy najviac bavilo modelovanie. Tu pramení jeho záujem o sochárčinu, ktorá mu umožnila modelovať busty. Na architektúre a dizajne ho zasa bavil celkový proces navrhovania, teda premýšľania, ako čosi postaviť. Ako by to mohlo fungovať, koľko na to bude potrebných financií, akú technológiu možno využiť a ako by to mohlo byť funkčné, efektívne a pekné? Jakub Liška, magister odboru Design thinking, rezident 5. ročníka vytvorené na Slovensku – suvenir Spiš 2020