Bavlnená taška „Na brehoch Dunaja“ (plavidlo “propeler” Kamzík)

15.90

Na brehoch Dunaja
Lucia Švagerková
suvenír edícia Bratislava, 2022
100% bavlna, formát 38 × 42 × 70 cm
Ďakujeme, že ste podporili originálny suvenír, ktorý vznikol
v spolupráci s výtvarníčkou Luciou Švagerkovou.
„Teplý jarný vánok, detský smiech, čajky a vôňa cukrovej vaty,
ktorú som si hrdo niesla z lunaparku na Petržalskej strane

rieky Dunaj. Voňavé a bezstarostné májové dni hrajúce všet-
kými farbami. Jednoduchosť môjho detského bytia a farebná

všehochuť. Svoje spomienky som stvárnila do dvoch prísta-
vísk propeleru od významného architekta 20. storočia Emila

Belluša a historicky poslednej premávajúcej lode medzi nimi
– katamaránu Kamzík, nazývaného propeler.”
Od roku 2015 Vám v spolupráci s umelcami a dizajnérmi
prinášame umelecké suveníry inšpirované Slovenskom.

Kategórií:

Popis

On the shore of Danube
(The original ferry “propeler” Kamzík)
Lucia Švagerková
souvenir edition Bratislava, 2022
100 % cotton, size 38 × 42 × 70cm

Thank you for purchasing this original souvenir created in
co-operation with the artist Lucia Švagerková.
“Warm spring wind, a child’s laugh, seagulls fyling around and
the sweet smell of the candy floss I was proudly carrying from
the fun-fair on the Petržalka side of Danube. Carefree days
of May full of colours and smells. The simplicity of childhood
and all the colours you could almost taste. I have captured
my memories of the two propeler ferry stops (by the eminent
Slovak architect of the 20th century – Emil Beluš) and the
last ever ferry sailing between them – catamaran Kamzík,
called propeler.”
Representing and promoting contemporary art souvenirs
created in colaboration with local artists and designers since
2015.