Diár Turiec 2023 suvenir_Šošková

20.00

DIÁR 2023

edícia Turiec
Ďakujeme, že ste podporili originálny suvenír, ktorý vznikol v spolupráci s výtvarníčkou
Ninou A. Šoškovou.

Materiál a technika: Tento 160 stranový DIÁR 2023 je ručne šitý z kvalitného 90g zásaditého papiera, vyrobeného z eukalyptových vlákien a certifikovaného FSC, ktorý je vhodný i pre archivárov. Dierovaná guma slúži ako držiak na vaše pero či ceruzku. Oblé rohy chránia DIÁR aj tašku šťastného vlastníka.
Rozmery: A5
Vyrobené na Slovensku v spolupráci s remini.sk

 

„V rámci umeleckej rezidencie Suvenir Turiec 2021 so zázemím v Turčianskej galérii som si robila rôzne poznámky a vytvárala skice zo zaujímavých podnetov, výletov a prezentácií. Krasopis, písmo, vydavateľstvá, básnici, časopisy, memorandá, pamätné tabule, Galandov skicár, príroda, skanzem atď. To všetko tvorí neoddeliteľnú súčasť a dominanty mesta Martin. Moje poznámky na DIÁRI môžu poslúžiť napríklad pri plánovaní výletu do tohto rozmanitého regiónu.“

Na sklade

Kategórie:

Popis

DIARY Edition Turiec 2021

Thank you for your support the original souvenir
which was created in collaboration with the artist
Nina A. Šošková.

Material and technics: This 160 – page diary is hand – sewn with high quality 90g alkaline paper, which was made of eucalyptus fibers and certified FSC and is also suitable for archivists. The perforated rubber works like a pen holder. The rounded corners protect the happy owner’s sketchpad and bag. Dimensions: A5
Made in Slovakia in collaboration with remini.sk

“As a part of artistic residence Souvenir Turiec 2021 with background in Turčianska Gallery I have made various notes and I have created sketches from interesting stimuli, trips and presentations. Calligraphy, font, publishing houses, poets, magazines, memoranda, memorial plaques, Galanda’s sketchpad, nature, open air museum etc. All of these forms are dominants of the
city of Martin. My notes on the diary can be used for planning trips around this diverse region.”

Ďalšie informácie

Farba

hráškovo zelená, karamel