Propeller suvenir_Švagerková

21.90

“Everything we do, we have to do with love
and passion. We have to remember we are doing it
for humans.” Emil Belluš

This mug design is inspirited of functionalist building built in 1931 by the eminent Slo-
vak architect Emil Belluš who was a key figure of the modern Slovak and functionalist architecture. The building was a stop for the river ferry (propeler) on Danube, including
a waiting room and ticket selling service. The last ferry made its trip to the other side
of the Danube in 2003. Later on, the building was re-built by architect Ján M. Bahna
who extended it to include a café.

At the moment, Propeller is home of the project “suvenir shop & cafe“ presenting
contemporary art souvenirs. Since 2015 the main aim of the project “suvenir“ is to
promote and support Slovak contemporary souvenirs created in co-operation with
the local artists and designers.

design by Lucia Švagerková.

Kategórií:

Popis

„Všetko, čo robíme, máme robiť s láskou
a zanietením pre vec. Treba mať stále pred očami,
že to robíme pre človeka.“ Emil Belluš

Toto je porcelánový pohár a na ňom motív inšpirovaný funkcionalistickou budovou postavenou v roku 1931 podľa projektu významného slovenského architekta Emila Belluša, kľúčovej osobnosti slovenskej modernej architektúry a funkcionalizmu. Budova pôvodne slúžila ako zastávka
kyvadlového plavidla propeler cez Dunaj a jej súčasťou bola čakáreň a predaj lístkov. Posledný cestujúci cez ňu prešiel v roku 2003. Do dnešnej podoby budovu upravil architekt Ján M. Bahna, ktorý objekt rozšíril o kaviarenskú časť.

Aktuálne je Propeller domovom pre suvenir shop & cafe a miestom na prezentáciu súčasného slovenského suveníru. Od roku 2015 je cieľom projektu suvenir rovzíjanie a podpora súčasného pohľadu na slovenské suveníry, ktoré vznikajú v spolupráci s lokálnymi umelcami a dizajnérmi.

Autorkou dizajnu je Lucia Švagerková.