SKICÁR Turiec suvenir_Šošková

28.00

“V rámci umeleckej rezidencie Suvenir Turiec 2021 so zázemím v Turčianskej galérii som robila rôzne poznámky a vytvárala skice zo zaujímavých podnetov, výletov a prezentácií. Krasopis, písmo, vydavateľstvá, básnici, časopisy, memorandá, pamätné tabule, Galandov skicár, príroda, skanzem atď. To všetko tvorí neoddeliteľnú súčasť a dominanty mesta Martin. Moje poznámky na skicári môžu poslúžiť napríklad pri plánovaní výletu do tohto rozmanitého regiónu.

Materiál a technika: Tento 160 stranový zápisník je ručne šitý z kvalitného 90g zásaditého papiera, vyrobeného z eukalyptových vlákien a certifikovaného FSC, ktorý je vhodný i pre archivárov. Dierovaná guma slúži ako držiak na písacie potreby. Oblé rohy chránia zápisník aj tašku šťastného vlastníka.

Rozmery: A5

Vyrobené na Slovensku v spolupráci s remini.sk

Foto: Marko Horban

 

 

Katalógové číslo: - Kategórií:

Popis

“As a part of artistic residence Souvenir Turiec 2021 with background in Turčianska Gallery I have made various notes and I have created sketches from interesting stimuli, trips and presentations. Calligraphy, font, publishing houses, poets, magazines, memoranda, memorial plaques, Galanda’s sketchpad, nature, open – air museum etc.  All of these forms are dominants of the city of Martin. My notes on the sketchpad can be used for planning trips around this diverse region. ”

Material and technics: This 160 – page sketchpad is hand – sewn with high quality 90g alkaline paper, which was made of eucalyptus fibers and certified FSC and is also suitable for archivists. The perforated rubber works like a pen holder. The rounded corners protect the happy owner’s sketchpad and bag.

Dimensions: A5

Made in Slovakia in collaboration with remini.sk.

Photo thanks, Marko Horban