TIN TINA 2ks suvenir_Markéta Nováková

100.00

TIN, TINA set

(2 objekty z porcelánu)

Materiál a technika: Francúzsky porcelán, technika liatia porcelánu do sádrových foriem, pálené v elektrickej peci pri 1280°C.

Rozmery: 8 x 10 cm, objem 150 ml

Vyrobené v ateliéri Markéty Novákovej.

“Můj suvenýr pro Martin a Turiec je inspirovaný tradiční výšivkou křížkovým stehem na panských košilích tohoto regionu. Přepis této výšivky jsem uplatnila jako plastický dekor na šálcích na kávu. Odehrává se na jeho spodní části, na obrubě připomínající stojáček košile nebo na oušku. Zafixovala jsem tak nádhernou pomíjivou tradici do trvanlivého, neměnného, ušlechtilého materiálu – porcelánu. Textilní materiál degraduje a tradice výšivky se vytrácí, ale díky porcelánu tu bude na věky… .“

Děkuji Nině A. Šoškové za přizvání do tohoto úžasného projektu; děkuji Petrovi Trmosovi za podnětnou inspiraci a všem účastníků za skvělou společnost a přínosné diskuse a Petře Rybánské za realizaci výšivek.

Foto Marko Horban.

Na sklade (dostupné na objednávku)

Kategórií:

Popis

TIN, TINA set

(two porcelain objects)

Material and technics: French porcelain, technique of pouring porcelain into plaster molds burned in electric oven on 1280°C

Dimensions: 2x (8 x 10 cm, volume 150 ml)

“My souvenir for the city of Martin and Turiec is inspired by traditional cross stitched embroidery on men’s shirts in this region. I used the transcription of cross stitched embroidery as a plastic decor on coffee cups. The transcription is on lower part, on rim cup or ear cup, because its seems like shirt collar. I have fixed such a wonderful ephemeral tradition into strong, unchanging, noble material – porcelain. The textile material is degrading and the tradition of embroidery is disappearing, but thanks to porcelain it will be here forever… .”

Thanks to Nina A. Šošková for inviting me to this amazing project; thanks to Peter Trmos for inspiring inspiration and all of participants for the great company and helpful discussions and thanks to Petra Rybanská for realization of embroidery.

Photo thanks Marko Horban!