Uverejnené

Spiš 2020

Annamária Mikulík – dizajn, šperk

Eva Čarnoká Tkáčiková – grafika, kresba

Samo Čarnoký – dizajn a typo

Lucia Tallová – maľba

Tero Abaffy – kresba, grafika

Jakub Liška – keramika, architektúra, dizajn

Nina Augustínová Šošková – socha, autorka projektu “suvenir” 

*špeciálny hosť Michal Šumichrast – študent VŠVU grafika a iné médiá