O nás

K myšlienke vytvorenia hodnotných umeleckých suvenírov inšpirovali zakladateľku projektu suvenir contemporary art & craft, Ninu A. Šoškovú, letá strávené na rodičovskej chalupe v Čičmanoch, pozorovania návštevníkov túžiacich po orgininálnom, autentickom suveníre, ako aj jej umelecké zameranie.

Nina A. Šošková je výtvarníčka, sochárka a absolventka Katedry sochárstva Akadémii Umení v Banskej Bystrici, kde aj úspešne obhájila titul Artis Doktor. V rámci doktorandského štúdia absolvovala pracovnú stáž v ateliéri Intermedia Art 3 – škola konceptuálního zkoumání na AVU v Prahe. V roku 2015 založila projekt „vytvorené na Slovensku“ v spolupráci s módnou dizajnérkou Lenkou Sršňovou. Dnes s projektom pokračuje pod značkou suvenir _ contemporary art & craft, pre ktorý spolu s umelcami a dizajnérmi navrhujú umelecké predmety , ktoré reprezentujú moderný umelecký pohľad na slovenský suvenír. 

Je zakladateľkou „Outdoor Gallery“ umeleckej galérie vo verejnom priestore. Je autorkou medzinárodného public art festivalu „Medzicentrum“ s 10- ročnou tradíciou. V rámci jej umeleckej tvorby sa angažuje do verejného priestoru a rada realizuje site-specific inštalácie, zúčastňuje sa public art festivalov a umeleckých rezidencií (napr. festival Biela noc, Public art contest Pohoda festival na ktorom sa aj autorsky a koncepčne spolupodieľala, festival Kukačka , PROSTOR ZLÍN, festival ReSite, OPEN AiR – Artist in Residence ai. ) Je autorkou viacero publikácií a sprievodných katalógov k téme „public art“ ako aj k téme „contemporary craft“. Od roku 2015 kontinuálne vedie cyklus prezentácií a prednášok „Umenie pre verejný priestor“ v Dome umenia/Kunsthalle Bratislava. Ilustrovala viacero kníh, napríklad knihu Interpretácie – Slovenská ľudová výšivka, ktorá má pre jej úspech už štvrté vydanie alebo knihu „Generácia hľadajúca zmysel“ od autorky S.G. Sorgerovej. Žije s rodinou v Bratislave. 

Naše aktivity vrámci platformy suvenir:

foto: Darina Sklanárová