O nás

K myšlienke vytvorenia hodnotných umeleckých suvenírov inšpirovali zakladateľku projektu souvenir contemporary art&craft, Ninu A. Šoškovú, letá strávené v rodných Čičmanoch, pozorovania návštevníkov túžiacich po orgininálnom, autentickom suveníre, ako aj jej umelecké zameranie.

Nina A. Šošková je výtvarníčka, sochárka a absolventka Katedry sochárstva Akadémii Umení v Banskej Bystrici, kde aj úspešne obhájila titul Artis Doktor. V rámci doktorandského štúdia absolvovala pracovnú stáž v ateliéri Intermedia Art 3 – škola konceptuálního zkoumání na AVU v Prahe. V roku 2015 založila projekt „vytvorené na Slovensku“ v spolupráci s módnou dizajnérkou Lenkou Sršňovou. Dnes s projektom pokračuje pod značkou suvenir _ contemporary art&craft, pre ktorý spolu s umelcami a dizajnérmi navrhujú umelecké predmety, ktoré reprezentujú moderný umelecký pohľad na slovenský suvenír. 

Je zakladateľkou „Outdoor Gallery“ umeleckej galérie vo verejnom priestore. Je autorkou medzinárodného public art festivalu „Medzicentrum“ s 10- ročnou tradíciou. V rámci jej umeleckej tvorby realizuje site-specific inštalácie, zúčastňuje sa public art festivalov a umeleckých rezidencií (Biela noc, Public art contest Pohoda festival, Kukačka, PROSTOR ZLÍN, ReSite, OPEN AiR – Artist in Residence ai.) Je autorkou viacero publikácií k téme „public art“ ako aj k téme „contemporary art&craft“. Od roku 2015 kontinuálne vedie cyklus prezentácií a prednášok „Umenie pre verejný priestor“ v Dome umenia/Kunsthalle Bratislava. V roku 2018 ilustrovala knihu Interpretácie – Slovenská ľudová výšivka, ktorá má pre jej úspech už štvrté vydanie. Žije s rodinou v Bratislave. 

Naše aktivity vrámci platformy suvenir:

Nina Augustin Soska
foto: Ivan Kovac